”FRAMNÆS 3” PDF Skriv ut E-post

 

Trykk på bildet for å se det i stort format.   
avisklipp-95.jpg

pensj.jpg 

 

Verdier og kapital ble tilført Stiftelsen Framnæs av Trond Myrhaug, etter omfattende dokumentasjon, rekonstruksjon av utstyrsdetaljer samt oppsporing og anskaffelser av originale deler som maskintelegrafen, dampfløyten,kompasset og overhaling av den gjenfunne dampmaskinen ved Mellemverftet, som nestoren og maskinisten Alf Skålvik identifiserte. Han gjenkjente sveiseskjøten sin på bunnrammen til "Framnæs 3" sin dampmaskin da "ferga" var inne til reparasjon ved Sterkoder i 1949. Overhalingen ble utført av pensjonerte dampmaskinister under hans ledelse og i samarbeid med Heinsa Mekaniske Verksted og forøvrig finansiert av Kristiansund Kommune.

I forkant av denne begivenheten hadde fhv.formann i havnestyret Tor Johansen fremlagt planene om gjenoppbygging av den legendariske fergen for bystyret , som iflg.referatet i Tidens Krav omtalte et bystyre som etter Tor Johansens interpellasjon ”ble grepet av nostalgien, nok til å bevilge midler til overhaling av ” Framnæs” sin dampmaskin. Hans folkemønstring gjennom ”Sundbåtens venner” sammen med Susanne Kirk økte bevisstheten om at vi hadde verdens eldste transportselskap i kontinuerlig drift i denne byen. I den forbindelse ville ”Framnæs” bli en tradisjonsbærer i Sundbåtselskapets profilering.

Det å promotere gjenoppbygging av et historisk fartøy mot Sjøfartsdirektoratet til dagens krav til funksjoner, sikkerhet og komfort og samtidig få gehør for dets særpreg , er utrettelig ivaretatt av skipsingeniøren Einar Sæter. Et komplett fungerende dampanlegg med kjel og maskin vil være tilgjengelig for demonstrasjon for å vise en hundreårig tradisjon i sjøfartshistorien. En spesialtilpasset og stillegående diselmotor og en firebladers propell i hver ende vil nå sørge for den rolige fremdriften sundbåtfergen hadde.

Etter at byens befolkning hadde kåret Sundbåten som byens kulturminne nr.1, har dens betydning for byens identitet bokstavelig talt blitt løftet frem, også av byens politikere. Havneområdet utvikles stadig for bosetting, handel, rekreasjon og turisme. Havnevesenet utvikler og legger til rette for all havnetrafikk. I dette havnebildet vil "Framnæs" sin tilstedeværelse vise Kristiansund som en tradisjonsrik sjøfartsby.

Havna-emblem

 

Presentasjoner/multimedia

brosjyre.pngPresentasjoner av Framnæs 3 og nye Framnæs med animasjoner, bilder og video.

[Se mer

 

©2021 Stiftelsen Framnæs · Tilrettelagt av NettStudio AS · Logg inn
Slik icons laget av Mark James RocketTheme Joomla Templates